Projekty

Kromě své soukromé praxe a svojí firmě se věnuji také několika projektům, které mají za cíl pomáhat lidem, aby byli v životě spokojenější a šťastnější.

Podcast 13 hříchů rodičovství

Podcast 13 hříchů rodičovství jsem natočil v roce 2020 dohromady s šéfredaktorkou českého vydání časopisu Marianne, Monikou Mudranincovou. V podcastu, který je určen pro všechny, kdo byli kdysi dětmi společně procházíme jednotlivé věci, kterým by se rodiče měli pokud možno ve výchově dětí vyvarovat.

Více o podcastu se dočtete zde.

Dotazy a odpovědi 13 hříchů rodičovství

Co dělat, když otec zmizí z rodiny? Když najdete synovi v počítači gay porno? Nebo když starší sourozenec bije toho mladšího? Na to i řadu dalších otázek se ptaly čtenářky psychoterapeuta Martina Zikmunda v závěrečném bonusovém dílu našeho podcastu.
  1. Dotazy a odpovědi
  2. Proč nechtít perfektní děti
  3. Jak zničit dítěti manželství
  4. Dítě jako psychoterapeut
  5. Protektivní nebo benevolentní výchova

Projekt #SexQnAs

Projekt #SexQnAs (Sex: Questions and Answers), neboli v překladu otázky a odpovědi o sexu, si klade za cíl detabuizovat oblast sexuality. Projekt, který je svou formou zaměřen převážně na dospělé a dospívající, se postupně bude bez hodnocení a předsudků zabývat jednotlivými oblastmi sexuality a sexuálního zdraví, které lidem nejčastěji působí potíže s psychickým a fyzickým zdravím, v partnerských vztazích a ve vztahu k sobě.

Tento projekt vznikl jednoduše proto, že jsem se ve své soukromé psychoterapeutické praxi za poslední roky setkal až s příliš mnoho lidmi, kteří si nesli sexuální traumata a/nebo měli problémy v sexuální oblasti, a to často i v rámci dlouholetých vztahů či manželství, a to z jednoho jediného důvodu – nedostatku informací o sexualitě a neschopnosti o sexualitě hovořit.

Jak přežít rakovinu

Neziskový projekt Jak přežít rakovinu je určen na pomoc onkologicky nemocným pacientům i jejich bližním započal v roce 2018. Chce se stát průvodcem onkologických pacientů, který stojí na jejich straně ve všech fázích onkologického onemocnění od prvotního podezření až po všechny alternativy jeho průběhu a vyústění.

V rámci projektu vyšla už první publikace Rakovina z pohledu těla a duše, která je určena primárně pro lékaře, psychoterapeuty a částečně také pro pečující o onkologicky nemocné. Na této stránce si ji můžete zdarma stáhnout.

Blog Je čas na změnu

Blog Je čas na změnu odstartoval již v roce 2015 s jediným cílem – pomoci psaným slovem těm, kteří si zrovna v životě procházejí složitou situací, ve které se ocitli osamoceni. Obsahuje celou řadu tématicky ucelených článků, které provádějí čtenáře nejrůznějšími životními situacemi i problémy, a to včetně myšlenek na sebevraždu.