Projekty

Kromě své soukromé praxe a svojí firmě se věnuji také několika projektům, které mají za cíl pomáhat lidem, aby byli v životě spokojenější a šťastnější.

Podcast 13 hříchů rodičovství

Podcast 13 hříchů rodičovství jsem natočil v roce 2020 dohromady s šéfredaktorkou českého vydání časopisu Marianne, Monikou Mudranincovou. V podcastu, který je určen pro všechny, kdo byli kdysi dětmi společně procházíme jednotlivé věci, kterým by se rodiče měli pokud možno ve výchově dětí vyvarovat.

Více o podcastu se dočtete zde.

Dotazy a odpovědi 13 hříchů rodičovství

Co dělat, když otec zmizí z rodiny? Když najdete synovi v počítači gay porno? Nebo když starší sourozenec bije toho mladšího? Na to i řadu dalších otázek se ptaly čtenářky psychoterapeuta Martina Zikmunda v závěrečném bonusovém dílu našeho podcastu.
  1. Dotazy a odpovědi
  2. Proč nechtít perfektní děti
  3. Jak zničit dítěti manželství
  4. Dítě jako psychoterapeut
  5. Protektivní nebo benevolentní výchova

Jak přežít rakovinu

Neziskový projekt Jak přežít rakovinu je určen na pomoc onkologicky nemocným pacientům i jejich bližním započal v roce 2018. Chce se stát průvodcem onkologických pacientů, který stojí na jejich straně ve všech fázích onkologického onemocnění od prvotního podezření až po všechny alternativy jeho průběhu a vyústění.

V rámci projektu vyšla už první publikace Rakovina z pohledu těla a duše, která je určena primárně pro lékaře, psychoterapeuty a částečně také pro pečující o onkologicky nemocné. Na této stránce si ji můžete zdarma stáhnout.

Blog Je čas na změnu

Blog Je čas na změnu odstartoval již v roce 2015 s jediným cílem – pomoci psaným slovem těm, kteří si zrovna v životě procházejí složitou situací, ve které se ocitli osamoceni. Obsahuje celou řadu tématicky ucelených článků, které provádějí čtenáře nejrůznějšími životními situacemi i problémy, a to včetně myšlenek na sebevraždu.

Projekt #SexQnAs

Projekt #SexQnAs (Sex: Questions and Answers), neboli v překladu otázky a odpovědi o sexu, si klade za cíl detabuizovat oblast sexuality. Projekt, který je svou formou zaměřen převážně na dospělé a dospívající, se postupně bude bez hodnocení a předsudků zabývat jednotlivými oblastmi sexuality a sexuálního zdraví, které lidem nejčastěji působí potíže s psychickým a fyzickým zdravím, v partnerských vztazích a ve vztahu k sobě.

Tento projekt vznikl jednoduše proto, že jsem se ve své soukromé psychoterapeutické praxi za poslední roky setkal až s příliš mnoho lidmi, kteří si nesli sexuální traumata a/nebo měli problémy v sexuální oblasti, a to často i v rámci dlouholetých vztahů či manželství, a to z jednoho jediného důvodu – nedostatku informací o sexualitě a neschopnosti o sexualitě hovořit.